Independència

No, no parlarem de Catalunya. Ni tan sols del País Valencià o de les fronteres físiques de l’Horta Nord. La independència, la vertadera independència, té a veure amb la capacitat que cadascú de nosaltres tenim per a sentir-nos lliures davant qualsevol circumstància. Us preguntareu quina relació té aquesta premissa amb la revista Espai Carraixet. Absolutament tota.

Independència

Núria Garcia (Directora d’Espai Carraixet)

No, no parlarem de Catalunya. Ni tan sols del País Valencià o de les fronteres físiques de l’Horta Nord. La independència, la vertadera independència, té a veure amb la capacitat que cadascú de nosaltres tenim per a sentir-nos lliures davant qualsevol circumstància.

Us preguntareu quina relació té aquesta premissa amb la revista Espai Carraixet. Absolutament tota. Aquesta publicació va nàixer deslligada de qualsevol pretensió política. Va nàixer, de fet, deslligada de qualsevol pretensió, sense qualificatius. L’inici d’Espai Carraixet va estar marcat únicament per dues circums-tàncies: la necessitat de satisfer una inquietud professional lligada a la recerca d’un periodisme de qualitat i el sentiment d’amor i respecte pel nostre territori, les nostres arrels, les manifestacions artístiques i el patrimoni material i immaterial de la comarca.

Pot semblar fàcil mantindre la independència d’un mitjà de comunicació que es definix i es conforma al voltant de la cultura, però la realitat és que el producte final que arriba a les vostres mans cada tres mesos, de forma totalment gratuïta, comporta una important inversió de recursos humans i materials que s’han de sufragar perquè el negoci siga rendible i puga subsistir amb unes condicions acceptables.

És clar, el finançament d’Espai Carraixet depén de la confiança que les institucions públiques i privades depositen mitjançant la publicitat que hi fem de les seues activitats culturals. Val a dir que cada vegada són més els pobles que volen estar presents a la revista, perquè els representants municipals entenen el gran valor que suposa recollir i transmetre tot allò que es relaciona amb la cultura local. Quan hem proposat o acceptat fer un reportatge, hem deixat clar que cada periodista exercix la seua tasca amb la màxima professionalitat. En aquest sentit, hem de dir que fins ara no hem patit cap ingerència, però és cert que segons anem creixent ens adonem que hi sorgixen algunes suspicàcies al voltant de la línia editorial d’Espai Carraixet.

La independència de la revista òbviament va lligada a una determinada manera de mirar la realitat, perquè els qui estem darrere som persones humanes amb valors, preferències, inquietuds i desitjos. Tot i que aquest mitjà de comunicació no busca la confrontació i no s’alinea amb cap opció política representativa, no podem passar per alt temàtiques fonamentals per a nosaltres que van més enllà de l’àmbit local, com ara el feminisme, les qüestions relacionades amb la protecció del territori o la lluita contra el feixisme.
Nasquérem lliures i, si cal, morirem lliures. De moment, continuem amb el coratge que ens doneu tots els qui ens seguiu. Gràcies!