Protegim l’escola, comencem per la salut

Comença setembre i tornem a reprendre l’atenció cap a les reclamacions quotidianes familiars i de faena. Toca organitzar horaris, llibres i materials, sobretot si tenim xiquets en casa que tornaran prompte a escola. L’any 2020 ha resultat especialment complicat, sanitàriament i socialment, per això enguany l’esforç per a adaptar-nos a les rutines és major, i ens acara a incerteses poc habituals.

Protegim l’escola, comencem per la salut

REDACCIÓ – Eduard Ramírez

Comença setembre i tornem a reprendre l’atenció cap a les reclamacions quotidianes familiars i de faena. Toca organitzar horaris, llibres i materials, sobretot si tenim xiquets en casa que tornaran prompte a escola. L’any 2020 ha resultat especialment complicat, sanitàriament i socialment, per això enguany l’esforç per a adaptar-nos a les rutines és major, i ens acara a incerteses poc habituals. En el curs 20-21 ens cal generar noves rutines, adaptades tant a les necessitats formatives com a la protecció de la salut.

Durant els dies previs és bon moment per a repassar els avanços realitzats en la planificació escolar del País Valencià. La línia bàsica de la gestió ha estat la cooperació de tota la comunitat educativa valenciana, i per tal d’afavorir el consens i la flexibilitat, l’administració ha augmentat la inversió educativa i han multiplicat les reunions de preparació. A partir de la coordinació prèvia entre les conselleries de Sanitat universal i Educació, el 6 de juliol es va signar l’acord d’organització i desenvolupament del curs 20-21 amb les organitzacions sindicals STEPV, FE-CCOO, CSIF i UGT, que són les que tenen representació en la mesa sectorial d’Educació. Ja el dia 28 de juliol se signava l’acord amb les organitzacions empresarials Educación y Gestión (escoles catòliques), FECEVAL i UCEV, més els sindicats representats en els centres educatius concertats i privats, FSIE, USO, FE CCOO, UGT i STEPV. La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, també ha mantingut el diàleg amb els ministeris del govern d’Espanya en 7 conferències sectorials d’Educació, completades amb 6 reunions del Fòrum educatiu, que compta amb representació d’associacions de directors dels centres, de mares i pares, d’alumnat i d’organitzacions sindicals, així com altres comissions de seguiment del sector educatiu públic i concertat.

Mesures concretes d’adaptació

Durant tot l’estiu ha continuat la faena per tal de poder respondre a la situació extraordinària de la pandèmia del Covid-19 i fer-la compatible amb la importància de l’escola activa per a tota la societat. L’administració valenciana hi ha destinat 207 milions d’euros. Per això durant la primera meitat del mes d’agost la Conselleria ha fet efectiva la contractació de 4.374 docents més per a reforçar les necessitats del present curs. Amb molta diferència, és la xifra més alta de totes les comunitats autònomes, de manera que podrà millorar l’atenció i la seguretat de l’alumnat en baixar les ràtios per aula. Com l’escola representa un pilar fonamental de la convivència i la vida familiar, també s’ha reforçat el servei de menjadors escolars amb la contractació de vora 3.000 monitors més, que permetran habilitar aules i augmentar torns per tal d’oferir el servei de menjador en les millors condicions de salut i evitar aglomeracions d’alumnat.

L’impuls de la formació online que enguany s’ha demostrat també necessària per al manteniment del curs ha estat un altre objectiu, especialment reforçant els sectors de la població amb dificultats d’accés als recursos tecnològics. S’ha reforçat la capacitat de les plataformes digitals a partir de les necessitats detectades durant l’experiència del confinament, s’ha ampliat la formació dels docents en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i a banda de les 15.000 tablets amb internet distribuïdes a escolars sense recursos durant el confinament, ara se n’han adquirit 15.000 més per a l’actual inici de curs. De tota manera la importància de l’escola com a espai social a banda de formatiu, fa que la garantia de l’accés presencial amb seguretat haja estat una preocupació principal. Perquè la presencialitat de l’alumnat ajuda a reduir la bretxa educativa i les desigualtats, a més de millorar en la democratització de la formació.

El reforç educatiu també inclou les activitats extraescolars, que s’han de realitzar amb estricte compliment de mesures de prevenció sanitària. El 14 d’agost la Conselleria d’Educació convocà subvencions per als ajuntaments per a l’organització d’activitats de suport educatiu, culturals i esportives, per un import de 9 milions d’euros. També els centres concertats reberen una concessió extraordinària de 26,3 milions, aprovada pel Consell el 7 d’agost, per tal d’adaptar-se a les normatives i el context sanitari actual. Així han pogut contractar 507 docents més, per exemple.

El conseller Vicent Marzà ha valorat el conjunt d’iniciatives destacant la cooperació de tots els agents i la suma positiva que permetrà adaptar-se a l’evolució de la situació: «El sistema educatiu valencià està preparat per a iniciar el curs amb la màxima responsabilitat i en qualsevol escenari». Resulta molt recomanable en estos dies consultar el nou web oficial «Aula segura», on s’actualitza tota la informació de la tornada amb garanties a les aules, a banda d’oferir els protocols de protecció i respondre als dubtes més habituals.

Com tornarem a escola?

Durant la segona quinzena d’agost les xifres de contagis resultaven alarmants, probablement afavorides per la mobilitat i el relaxament en l’aplicació de mesures preventives durant les vacances. Encara que no han tingut les conseqüències crítiques de la primavera, i que a hores d’ara el 40% dels casos actius són asimptomàtics, el tema està viu i és molt important respectar al màxim la protecció de la salut que tots tenim a l’abast. La consellera de Sanitat, Ana Barceló, comenta que les xifres actuals també s’expliquen perquè existeix «una major capacitat de detecció de casos amb coronavirus».

L’inici de curs es farà de manera progressiva entre el 7 i l’11 de setembre, segons l’adaptació que cada centre ha fet del pla de contingència a les seues característiques particulars, a fi d’atendre de la millor manera possible al propi alumnat. Les entrades i eixides al centre seran escalonades per tal d’evitar aglomeracions en les portes. Els conjunt dels centres escolars han rebut 86.000 litres de gel hidroalcohòlic i tres milions de carassetes per al seu funcionament. Cada centre ha habilitat un espai Covid, aïllat i ben ventilat, per al cas de localitzar casos que encaixen amb aquesta simptomatologia, i mentre s’informe a la família i al centre de salut de referència estaran acompanyats d’algun docent del centre. La desinfecció, la neteja i la coordinació entre centres educatius i de salut és fonamental també.

Ara com ara el concepte de comunitat educativa pren un sentit més intens d’implicació de totes les parts. Per això les famílies també prendran la temperatura dels fills en edat escolar i en cas de donar 37,5º o més, no els portaran als centres escolars per prevenció. Tot l’alumnat major de 6 anys haurà de dur mascareta en l’escola.

En educació infantil i primer cicle de primària s’establiran grups de convivència estable (GCE) que internament no mantindran limitació de distàncies. La resta dels cursos de primària, de tercer a sisé, els centres triaran organitzar-se via GCE o bé amb grups que respecten la distància mínima interpersonal d’1,5 m. L’alumnat de primer d’ESO, Formació Professional i un percentatge molt alt de la rest de nivells, acudirà a classe cada dia respectant la distància interpersonal d’1,5m. En la resta de cursos si els centres pateixen problemes d’espai per a mantindre les distàncies de protecció, l’alumnat hi assistirà en dies alterns amb tasques determinades per als dies en casa.

Amb tot el que ens toca viure, el que és segur és que l’experiència deixarà empremta en l’alumnat, ja que els ha obligat a respondre a circumstàncies extraordinàries, amb grans dosis de resiliència. Però també a les famílies i als professionals de l’educació, que han mostrat molta dedicació i compromís amb l’objectiu de la formació en temps difícils. Ens tornem a trobar en les escoles, encara que ara ens saludem de lluny.