Avanços en transport saludable

En l’estació d’Empalme en Burjassot ha estat inaugurat abans de Nadal un nou cicloparc. El punt és un nexe intermodal en el qual conflueixen les línies 1 i 2 del metro, a banda del tramvia. S’afig al cicloparc que obriren al setembre en l’estació de Torrent Avinguda, i està previst eixamplar l’oferta d’aparcaments per als usuaris del Metro en Alboraia-Peris Aragó, Quart i El Campello.

Avanços en transport saludable

REDACCIÓ – Eduard Ramírez
FOTOGRAFIA – FGV

En l’estació d’Empalme en Burjassot ha estat inaugurat abans de Nadal un nou cicloparc. El punt és un nexe intermodal en el qual conflueixen les línies 1 i 2 del metro, a banda del tramvia. S’afig al cicloparc que obriren al setembre en l’estació de Torrent Avinguda, i està previst eixamplar l’oferta d’aparcaments per als usuaris del Metro en Alboraia-Peris Aragó, Quart i El Campello. Els equipaments formen part del projecte SPROUT, que desenvolupa respostes innovadores a les necessitats de mobilitat de les persones usuàries del transport públic, dins del programa europeu Horitzó 2020. Qui desitge fer ús de les noves instal·lacions haurà de ser portador d’una targeta carregada amb un títol de transport en vigor de FGV, i prèviament cal registrarse en el web de Metrovalencia.

El conseller Arcadi España ha destacat que la iniciativa “afavoreix la intermodalitat i fa més fàcil l’ús deltransport públic, ja que en els cicloparcs podem deixar durant unes hores, en lloc tancati sense cost addicional al bitllet del metro, la nostra bicicleta o el nostre patinet per a usar còmodament altres mitjans de transport com el metro o eltramvia”. És un fet que el lloc de residència i treball de la població coincideixen cada vegada menys i això es tradueix en un augment de la interdependència i de la mobilitat. Per tal de respondre a aquesta necessitat cal integrar les diverses xarxes de transport públic i els seus sistemes de tarifes. També cal millorar la informació al públic, incrementar la qualitat del servei mitjançant l’augment de les seues capacitat, connectivitat i penetració urbanes. Tot això reclama planificació i un finançament estatal adequat.

Combinar els beneficis ambientals, de cost i de salut, de l’ús de la bicicleta, amb les garanties del transport públic, aporta també grans avantatges davant els efectes de l’escalfament global. Cal consolidar noves pràctiques socials de mobilitat. La xarxa de FGV evita anualment vora 68 milions de desplaçaments de vehicles privats per les zones metropolitanes de València i Alacant. Durant l’any 2019 superaren la mitjana de 220 mil viatgers, un total de 81 milions de passatgers i passatgeres, que han evitat l’emissió a l’atmosfera de 109.099 tones de CO2. A més podem sumar l’ús de la bicicleta i estendre itineraris no motoritzats fins a disposar d’una xarxa contínua, segura, funcional i ordenada, alternativa a la mobilitat tradicional. En la lluita contra l’escalfament global, “és essencial un transport públic eficient, sostenible i segur, impulsar aparcaments dissuasius en la perifèria de les ciutats, i afavorir la intermodalitat dels mitjans de transport”, explica el conseller España.

L’objectiu del transport segur

Metrovalencia és l’opció que cada dia trien desenes de milers de persones per als seus moviments laborals, familiars i d’esplai. Per eixe motiu des del començament de la pandèmia l’empresa pública ha compaginat l’aplicació de les mesures decretades per les autoritats en matèria de sanitat i transport, amb altres iniciatives pròpies que ajuden a evitar el risc de contagis per Coronavirus.

La principal mesura és comuna a tots els nostres carrers: l’ús obligatori de les mascaretes en tot moment. En les principals estacions han sigut instal·lades màquines automàtiques de venda de mascaretes, per tal de facilitar-ne el compliment de la norma. S’hi afig la col·locació de dispensadors de gels hidroalcohòlics i la neteja exhaustiva de les instal·lacions, trens i tramvies, també mentre estan en ruta. Així s’aconsegueix una primera barrera al coronavirus. Han incorporat senyalització específica en el terra per al manteniment de la distància interpersonal en les andanes i dirigir els fluxos de passatgers. I està recomanat viatjar en silenci per a disminuir el risc de contagi.

Amb l’objectiu d’aconseguir un transport segur han contractat més personal d’informació i seguretat per a les persones usuàries. Han activat un sistema d’obertura automàtica de portes en els tramvies per tal d’evitar al màxim el contacte del passatge, i amb la desinfecció dels vagons per nebulització queda garantida l’anul·lació de la capacitat infectiva del SARS-CoV-2. A més en els trens es produeix la renovació completa de l’aire cada 3 minuts, assegurantla ventilació fonamental per a reduir els riscos. L’Institut d’Agroquímica i Tecnologia dels Aliments (IATA) depenent del CSIC i del ministeri de Ciència, ha realitzat anàlisis en les instal·lacions de FGV per a detectar la presència de Covid-19 durantjuny i setembre, en tots dos casos amb resultats negatius. Com no podem parar les nostres vides i dedicacions, les mesures que reforcen la seguretat per a la nostra salut són a hores d’ara imprescindibles. La base d’un futur possible i saludable.