Els pobles de la Mancomunitat del Carraixet implanten el quint contenidor per al reciclatge dels residus orgànics amb una potent campanya de sensibilització ciutadana.

Fem profit amb el reciclatge

REDACCIÓ – Núria Garcia
FOTOGRAFIA – Alamida
Els pobles de la Mancomunitat del Carraixet implanten el quint contenidor per al reciclatge dels residus orgànics amb una potent campanya de sensibilització ciutadana.

Fins fa alguns anys la gestió del fem es reduïa bàsicament a fer desaparéixer els residus de la vista de la ciutadania, quan les plantes de reciclatge encara realitzaven un tractament succint de les deixalles. Avui en dia eixe plantejament ha quedat més que superat, en fer-se evident que la capacitat de la Terra és limitada i que no podem seguir amb el ritme creixent de consum de matèries primeres i energia. Tot i això, la població en general no presenta una cultura d’interés en la destinació dels residus i, una vegada que el fem és retirat, per a molts ja està resolt el problema.

La Mancomunitat del Carraixet i els pobles que la conformen -Alfara del Patriarca, Bonrepòs i Mirambell, Foios i Vinalesa- han decidit posar fre a la generació descontrolada de residus i, seguint els preceptes de la Unió Europea, han iniciat la implantació de cinqué contenidor per a la recollida selectiva de residus orgànics. Cal tindre en compte que aquest tipus de deixalla es pot reutilitzar íntegrament per a la producció de compost i que representa al voltant del 50% del total del fem que produïm.

L’empresa adjudicatària de la recollida del fem a la Mancomunitat, Tetma, n’és l’encarregada de dur a terme la instal·lació dels nous contenidors, de color marró, als quatre municipis de l’Horta Nord que comparteixen el servei. La implantació ha començat en primer terme als grans productors de residus, com ara els supermercats, les botigues d’alimentació, els menjadors escolars i els establiments d’hostaleria. Posteriorment s’aniran ubicant els recipients a les illes de recollida de fem adreçades a la ciutadania en general.

I ací és on està el gran repte de la iniciativa. El veïnat ha de ser conscient de la importància d’implicar-se en el reciclatge, que al remat és un compromís que totes i tots hem d’assumir per a retornar-li a la natura una xicoteta part dels recursos que ens brinda. Per eixe motiu, la Mancomunitat del Carraixet està duent a terme una ambiciosa campanya de comunicació dirigida als diferents sectors poblacionals.

Va començar el passat 19 de desembre amb la presentació oficial del programa a l’Ajuntament de Vinalesa, on es van exposar les principals línies d’actuació per tal d’aconseguir que la ciutadania s’involucre amb el reciclatge. El vídeo promocional de la campanya, anomenada ‘Fem profit’, està protagonitzat per Xavier Puchol Catalunya, Puchol II, màxim exponent actual de la pilota valenciana. A través d’aquest esport es desenvoluparan diferents activitats de conscienciació adreçades a totes les edats i sectors de la població, amb la transmissió de missatges clars al voltant de la idea principal que cal separar els residus orgànics i dipositar-los als contenidors marrons. La finalitat de les accions serà transformar la visió que tenim de les deixalles com una cosa negativa, mostrant al veïnat que si tractem correctament aquest tipus de residus podem fer créixer les plantes, fruiters i arbres amb el compost resultant.

La conscienciació al voltant d’aquesta qüestió es veurà reforçada amb el repartiment de contenidors marrons amb capacitat de 10 litres a totes les unitats familiars dels pobles de la Mancomunitat del Carraixet, a les quals també se’ls dotarà de borses compostables per afavorir que la ciutadania comence a reciclar els residus orgànics.

Els xiquets i xiquetes jugaran un paper fonamental en l’adquisició dels nous hàbits de reciclatge per la seua gran capacitat d’adaptació. Es realitzaran tallers als centres educatius de primària i secundària dels municipis de la Mancomunitat, on es treballarà l’educació ambiental aprofundint en l’impacte de l’activitat humana sobre la natura.

Durant el primer any de la implantació del quint contenidor s’instal·laran un total de 250 recipients de 360 litres i altres 50 de major capacitat a les zones on s’ubiquen els grans productors de residus. A poc a poc, a mesura que el veïnat es vaja habituant a reciclar correctament, s’anirà augmentant el nombre de contenidors marrons disseminats pels nuclis poblacionals i es disminuiran els de color verd, per a les restes, que s’espera que a llarg termini només recullen el 30% del fem que generem.