El potencial turístic de l’Horta

L’innegable valor paisatgístic i patrimonial de l’Horta, junt amb la proximitat a la ciutat de València i la necessitat de diversificar productes per a descentralitzar el turisme del cap i casal, fan que el nostre entorn tinga una enorme potencialitat per a establir un model territorial basat en la sostenibilitat i la participació ciutadana.

El potencial turístic de l’Horta

REDACCIÓ – Núria Garcia
FOTOGRAFIA – Alamida
La Mancomunitat del Carraixet desenvolupa un pla de governança turística amb la col·laboració de Meliana, Albalat, Alboraia, Montcada, Almàssera i Tavernes Blanques

L’innegable valor paisatgístic i patrimonial de l’Horta, junt amb la proximitat a la ciutat de València i la necessitat de diversificar productes per a descentralitzar el turisme del cap i casal, fan que el nostre entorn tinga una enorme potencialitat per a establir un model territorial basat en la sostenibilitat i la participació ciutadana, que esdevinga en un agent generador de recursos econòmics, socials i culturals en l’àmbit supramunicipal.

La Mancomunitat del Carraixet, formada per Alfara del Patriarca, Bonrepòs i Mirambell, Foios i Vinalesa, ha encetat un Pla de Governança Turística, amb la col·laboració de la Generalitat i del Patronat Provincial de Turisme, amb què crear una estratègia de desenvolupament, més enllà de les actuacions aïllades que cada poble du a terme, per a establir les bases d’un turisme visible per a l’horta, entesa com un territori amb moltes possibilitats. La iniciativa compta amb la participació d’altres localitats, com ara Meliana, Montcada, Albalat dels Sorells, Alboraia, Almàssera o Tavernes Blanques, amb interés per formar part del pla.

No es partix de cap planificació prèvia, perquè no hi ha una definició clara de productes turístics ni de fluxos de visitants, per la qual cosa l’estratègia per al 2018 se centra en l’estructuració del programa, que tindrà continuïtat durant els anys 2019 i 2020. Els eixos centrals sobre els quals s’articularan les accions concretes són la gastronomia, el benestar i la cultura, per a reivindicar els nombrosos recursos patrimonials i mediambientals, fins ara infrautilitzats, i ubicar el fenomen turístic com un nou jaciment d’ocupació per a les persones residents de la comarca. La gerència del pla s’està gestionant directament des de la Mancomunitat del Carraixet.

Un equip multidisciplinar coordinat per Noelia Rigoberto s’encarrega de portar endavant les actuacions previstes. Dins del pla d’accions, la primera tasca en què treballa la Mancomunitat és en la realització d’un mapeig d’agents que intervenen, una espècie d’inventari que reculla representants dels sectors privat, agrícola i associatiu dels pobles que formen part del projecte, que a la fi seran els generadors i els beneficiaris de l’activitat econòmica.

A partir d’este punt, s’iniciarà l’estructuració dels productes turístics específics. El principal serà el gastronòmic, vinculat a les produccions agroalimentàries locals i a l’oferta de restauració, que aconseguisca posicionar l’Horta com a destinació turística baix una mateixa identitat. Accions formatives, organització de fires, la creació d’una marca i interessants activitats com cuinar en viu als camps són algunes de les iniciatives que la Mancomunitat anirà desenvolupant en els pròxims mesos.

També s’articularan estratègies al voltant del benestar, establint-se l’horta com un escenari turístic per al subministre de productes d’extraordinària qualitat i per a la realització d’activitats saludables, amb accions de sensibilització, jornades de descobriment paisatgístic i accions puntuals d’influencers.

Finalment, es treballarà en la vertebració de l’Horta al voltant de la cultura, amb la promoció de recursos diferenciadors com el patrimoni industrial, hidràulic i etnològic, les bandes de música o la pilota valenciana. S’aniran fomentant altres iniciatives, com l’obertura de la Film Office Carraixet, per a donar servei a les productores audiovisuals que estiguen interessades en el rodatge de pel·lícules, amb la realització d’un catàleg de les indústries locals, les empreses de serveis o d’esdeveniments.